Općina Stolac dobija status grada jer je od posebnog historijskog i kulturnog značaja

Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu za izradu i donošenje zakona o Gradu Stocu, koju je podnijela ta sadašnja općina.

Stolac ima 49 kulturnih dobara sa statusom nacionalnog spomenika u BiH, a neki od njih su nekropole stećaka Radimlja i Boljuni, historijsko područje Stari grad, helenistički grad Daorson u Ošanićima, arheološko područje Badanj u Borojevićima, grob Moshe Danona sa okolnim prostorom i havrom na Krajšini, graditeljska stambena cjelina Begovina, javno ljetno kupalište Kupaje, Čaršijska džamija s Čaršijom, te korito Bregave s mlinicama, stupama i mostovima.

Utvrđeno je da Općina Stolac ispunjava uslov da se proglasi gradom kao općina koja je od posebnog historijskog i kulturnog značaja, a u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

0