Možemo uraditi zamišljeno

EKONOMIJA

Vlada FBH na neograničeno vrijeme BPK dodijelila neperspektivnu vojnu imovinu

Lokalitet Šišeta I Goražde I, kao dio neperspektivne vojne imovine na području Bosanskopodrijskog kantona (BPK) Goražde, bit će ponuđen privrednicima za investicije, a time I nova zapošljavanja – potvrdila je premijerka tog kantona Aida Obuća.

Naglasila je da je na njen upit o prenamjeni tih lokacija Vladi Federacije BiH došao pozitivan odgovor, čime bez ograničenog vremenskog roka nekadašnja vojna imovina postaje nova privredna zona.

– Veoma mi je drago što je Vlada FBiH vrlo brzo regovala i pozitivno su nam odgovorili i na sjednici 24. februara 2022 godine donijete su odluke da se sve nekretnine na te dvije lokacije daju na neodređeno vrijeme, bez naknade. Na posljedjoj sjednici kantonalne Vlade dobila sam saglasnost da sa Službom za zajedničke poslove Vlade FBiH potpišem ugovore kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze I definisati na koji način će se koristiti te nekretnine – istakla je Obuća.

Smatra da je riječ o izuzetno pozitivnoj odluci za BPK kojom se otvara mogućnost za nove investicije

– Ovo je jedan dobar potez koji nama daje širinu u pregovorima sa privrednim subjektima koji su na području tog lokaliteta, kao i nekim drugim investitorima koji su zainteresirani da dođu i ulažu u naš kanton. Ovom odlukom je tretiran i dio zgrade gdje je smještena Vlada BPK Goražde – dodala je ona.

Obuća je podsjetila da je ranijim odlukama Vlade FBiH neperspektivna vojna imovina ovom kantonu data na period do pet godina što je, kako je kazala, bio suviše kratak period da bi se objekti mogli ustupiti privrednim subjektima.

– Vlada BPK Goražde uradit će sveobuhvatnu analizu stanja objekata na tim lokalitetima, ko koristi, pod kojim uvjetima i da li je potrebno daljnje ulaganje u te objekte i nakon što komisija koja će biti formirana sačini taj zapisnik, tačno ćemo znati s čim raspolažemo i šta se može ponuditi ulagačima – kazala je premijerka BPK Goražde.

Lokalitet neperspektivne vojne imovine u općini Pale u Federaciji BiH već je dodijeljen lokalnoj zajednici na korištenje, bez vremenskih ograničenja. Isti proces u planu je i za općinu Foča u Federaciji BiH čime će u potpunosti biti okončan proces stavljanja neperspektivne vojne imovine u službu privrednog razvoja na području cijelog prostora BPK Goražde.