Možemo uraditi zamišljeno

EKONOMIJA

Usvojene izmjene Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u KS

Skupštine Kantona Sarajevo danas je na sjednici usvojila izmjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS po hitnom postupku.

Ministar finansija KS Davor Čičić pojasnio je da je zbog pogoršane epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, izmjenama tog zakona koje je Vlada ponudila, omogućeno da se isplati odšteta svima kojima je odlukom Vlade zabranjuje rad, tačnije ugostiteljima.

Istakao je da je će Vlada osigurati finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za mjesece u 2021. godini za djelatnosti kojima je rad znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa, u skladu sa osiguranim sredstvima.

Čičić je kazao da će Vlada na prijedlog Ministarstva privrede najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu tog zakona donijeti poseban akt o postupku finansiranja te da Vlada može odlukom odobriti isplatu pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto plaću na nivou FBiH subjektima kojima svojom odlukom zabrani rad, za period trajanja ove zabrane.

Za provođenje predloženih dopuna Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo osigurana su finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu.

Ministar privrede KS Adnan Delić kazao je da u KS posluje 1.781 poslovni subjekt koji zapošljava oko 6.174 uposlenika. Istakao je da su u 2021. godini 123 subjekta prestala s radom, a da su 1.292 radnika ostala bez posla te dodao da će zatvaranje ugostiteljskih objekata od 15 dana budžet koštati oko dva miliona KM.

Zastupnik Stranke demokratske akcije (SDA) Mahir Dević smatra da Vlada kalkuliše između zdravlja stanovnika i pomoći privredi, bez jasne vizije te tvrdi da je predloženi zakon prepisan iz ‘Korona zakona’ usvojenog prije godinu dana kojeg aktualne vlada nije podržavala.

Zastupnik Socijaldemokratske partije (SDP) Samir Suljević istakao je da je prije godinu dana ‘korona zakon’ isplaćeno oko 100 miliona KM za privredu, ali da veliki dio poduzetnika nije dobio ništa.

Zastupnica SDA Jasmina Bišćević Tokić predložila je nekoliko amandmana, da Vlada osigura jednokratnu stimulaciju u iznosu od 1.000 KM svim zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama koji su bili angažovani u borbi protiv pandemije COVID 19 te da Vlada subvencionira cijene vrtića u JU Djeca Sarajeva i subvencionira produžene boravke u školama za korisnike koji su bili u izolaciji proporcionalno broju radnih dana u kojem nisu koristili usluge vrtića i produženog boravka.

Premijer KS Edin Forto istakao je da će prvi amandman realizirati kroz Zavod zdravstvenog osiguranja te da već rade na subvencioniranju cijena vrtića kroz druge odluke.

Također je tražila da Vlada osigura finansiranje cijele minimalne mjesečne bruto plaće na nivou FBiH za mjesece u 2021. godini za djelatnosti kojima je rad zabranjen te da Vlada na prijedlog Ministarstva privrede Kantona Sarajevo najkasnije u roku od deset dana od stupanja na snagu ovog zakona donese poseban akt o postupku finansiranja kojim će urediti ne samo postupak nego preciznije utvrditi uslove za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plate, što je Skupština odbila.