Možemo uraditi zamišljeno

KNOCK OUT

Udruženje generala ARBiH demantovalo Kljuićeve neistine o braniocima

Nakon nastupa Stjepana Kljujića na Face Tv od 6.5.2022. g. reagiralo i Udruženje generala BiH. Kljuić je tokom gostovanja spomenuo nekoliko generala, a oni će zahtijevati gostovanje u istoj emisiji  kako bi iznijeli demante na te izjave.

“Duže vremena nam je trebalo da pokušamo shvatiti neke od izjava člana Predsjedništva RBiH i Vrhovne komande OS RBiH, gospodina Stjepana Kljuića koje je izrekao u sinoćnjem gostovanju u emisiji Centralni dnevnik FACE TV. Odlučili smo da sa uvaženim gospodinom Kljuićem ne ulazimo u raspravu iz razloga poštovanja njegove funkcije u navedenim institucijama Republike Bosne i Hercegovine, ali ćemo iz respekta prema historijskim činjenicama ispraviti izrečene krive navode.

Naši članovi, penzionisani generali Vahid Karavelić i Nedžad Ajnadžić, kao zarobljenici tadašnje JA su razmijenjeni 13. maja 1992. godine, a ne u augustu 1992. godine kako je navedeno. U augustu 1992. godine general Karavelić je bio član Generalšataba OS RBiH, a 01. septembra 1992. godine raspoređen na dužnost Zamjenika komandanta 1. korpusa Armije RBiH na čijem čelu se nalazio Mustafa Hajrulahović – Talijan. General Ajnadžić je u augustu 1992. godine vršio dužnost Komandanta Podrinjske brigade ŠTO RBiH, u kojem periodu je radio na transformaciji jedinica i formiranju 101.bbr/1. korpusa čiji je u septembru postao i prvi komandant.

Izuzetno je tužno bilo čuti da član naše Vrhovne komande kaže da su pripadnici, jedne od ustrojenijih brigada Armije RBiH, 7.MSbbr/3. korpusa ARBiH “opljačkali” Vareš. Samo ćemo iznijeti činjenicu da su jedinice Armije oslobodile Vareš od jedinica HVO koje su imale, u to vrijeme, punu saradnju sa tzv. VRS i sprječavale sve pokušaje oslobađanja teritorija RBiH.

Posebno nas je pogodilo pominjanje naših preminulih prijatelja i saboraca od strane gospodina Kljuića. Obavještavamo ga ovom prilikom, da svake godine obilježavamo i odajemo počast prilikom godišnjica smrti generala Hajrulahovića, generala Šibera i generala Divjaka, zajedno sa njihovim porodicama, pripadnicima OS BiH, ministarstvima za pitanja boraca i prijateljima. A toga je i bio svjedok u par navrata prisustvujući godišnjicama generala Hajrulahovića”, navodi se u reakciji Udruženja generala BiH.