Možemo uraditi zamišljeno

VIJESTI

U Neumu održana komandno-štabna vježba ‘Neum 2019.’

U okviru obuke za članove Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ), u četvrtak je u Neumu izvedena komanddno – štabska vježba ”Neum 2019.”

Vježbi je prethodila sjednica FŠCZ na kojoj su rukovodioci vježbe članovima Uprave prezentirali cjelokupan proces planiranja, pripreme i aktivnosti koje će se poduzeti tokom održavanja vježbe s potrebnim resursima i scenarije.

Obuka je izvedena u skladu sa Planom i programom stručnog obučavanja i osposobljavanja za zaštitu i spašavanje u 2019. godini.

Vježbom su bili obuhvaćeni svi nivoi odgovora na prirodne i druge nesreće.

Sudionici prvog odgovora na lokalnom nivou bili su pripadnici Službe civilne zaštite Općine Neum, Klub ronilaca Neum, Crveni križ općine Neum, pripadnici Policijske stanice Neum i PVJ Neum.

Drugi odgovor bila je Služba zaštite i spašavanja HNK-a, Ronilački tim Interventne spasilačke službe Mostar, a u trećem odgovoru sudjelovalo je pet timova FUCZ i to, Specijalizirane jedinice za traganje i spašavanje na vodi i pod vodom, jedinica za spašavanje od radioloških kemijskih i bioloških opasnosti (jedinica za RHB zaštitu), DRON tim i Tim za rad sa podvodnim dronom i sonarom sa svom potrebnom opremom.

Cilj ove vježbe bila je provjera sposobnosti službi zaštite i spašavanja, odnosno da se brzo i efikasno djeluje u slučaju prirodnih i drugih nesreća, ali i da se provjeri koordinacija i suradnja službi zaštite i spašavanja na svim nivoima kao i poznavanje potrebnih procedura.

Ovakve obuke, osim što jačaju odgovor službi zaštite i spašavanja u prirodnim i drugim nesrećama na svim nivoima, poboljšavaju i rad članova FŠCZ gdje ih se priprema za situacije koje izazivaju prirodne i druge nesreće te kako se na njih može što efikasnije odgovoriti.

Obuka je posebno značajna za nove članove FUCZ koji nemaju iskustva u radu Uprave u slučaju proglašenja prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH.

Sve poduzete aktivnosti tijekom vježbe realizirane su uspješno što pokazuje da bi sudionici vježbe postupili na isti način u stvarnim situacijama koje bi zahtijevale ovakav vid sudjelovanja, navodi se u saopćenju Federalne uprave civilne zaštite.

Za petak je najavljena evaluacija vježbe kako bi se otklonili svi potencijalni nedostaci u odgovoru na nesreću.