Povelja Kulina bana svjedočanstvo o postojanosti BiH

Na Pravnom fakultetu u Tuzli zvanično je započela naučna konferencija „830 godina Povelje bana Kulina“.

– U hiljadugodišnjoj historiji Bosne i Hercegovine vrlo je važno govoriti o vremenu kada je nastao prvi diplomatski dokument srednjovjekovne bosanske države. To je jedan od najznačajnijih dokumenata na ovom južnoslavenskom prostoru. Znamo da se jedan primjerak Povelje nalazi i u Sankt Peterburgu i kada je zatražen da nam se ustupi, Ruska Federacija je konstatovala da je to dio i njihove historije – rekao je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli Edin Mutapčić.

Profesor Mutapčić otvoreno kaže da svi negatori državnosti BiH ne mogu zbog Kulina bana negirati granice BiH.

– To je jedan „međaš“ preko kojeg se ne može preći. Moram naglasiti da mi nakon 30 godina u BiH ovakvim naučnim skupom uzdižemo Povelju Kulina bana koja svjedoči o temeljima BiH – ističe profesor Mutapčić.

Za Kulina bana vezan je identitet Bosne i Hercegovine, istaknuo je profesor Sakib Softić.

– Kulin ban je u vrijeme svoga vladanja Bosnom i Hercegovinom izdao mnogo pravnih dokumenata koji su svjedočanstvo o postojanosti državnosti. Sjećanjem na Kulina bana jačamo svoj bosanski identitet i državu BiH – ističe profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Sakib Softić.

Tokom otvorenja konferencije, profesorica Dženeta Omerdić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli novinarima je rekla da je Povelja Kulina bana izuzetno važna za BiH.

– Tim dokumentom je potvrđena državna struktura i organizacija srednjovjekovne BiH. Tim dokumentom se nedvosmisleno pokazalo da je tadašnji suvereni vladar apsolutno kontrolisao svoju teritoriju te je bio u stanju da zaključuje diplomatske odnose sa susjednim državama – kaže Omerdić.

Zvaničnom otvorenju konferencije prisustvovali su i rektorica Univerziteta u Tuzli prof.dr. Nermina Hadžigrahić te gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović

– Naše je samo da pokažemo istinu i ovakve dokumente. Da pokažemo naše veliko povijesno i kulturno nasljeđe. Ako ga ne budemo čuvali možemo izgubiti veoma mnogo. Zato su veoma važne ovakve naučne konferencije koje svjedoče o povijesti Bosne i Hercegovine – istaknuo je gradonačelnik Jasmin Imamović.

 

 

0