Povećanje plaća zaposlenim u visokom obrazovanju u TK

Premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović i predsjednik tuzlanskog odbora Samostalnog sindikata visokog obrazovanja i nauke BiH Adnan Hodžić potpisali su danas Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, uvećanju koeficijenata za obračun plaće, naknade za topli obrok, te za korištenje godišnjeg odmora, odnosno regres.

Sporazum se odnosi na zaposlene u javnim ustanovama visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.

Ministrica obrazovanja i nauke TK Fahreta Brašnjić je kazala da su sredstva za realizaciju ovog sporazuma već planirana u budžetu kantona za ovu godinu, te da se danas samo radilo o zvaničnom potpisivanju sporazuma i realizaciji dogovora koji je postignut još krajem prošle godine.

Navela je da je razlog kašnjenja u potpisivanju isključivo tehničke prirode, ali da to ne utiče na njegovu realizaciju, jer je povećanje plata planirano od aprila ove godine.

– Osnovica je ostala 404 KM, sa uvećanjem od prvog aprila 2020. godine za 6,87 posto kao što je to situacija sa svim ostalim zaposlenicima u obrazovanju na području Tuzlanskog kantona – rekla je Brašnjić.

Predstavnik Sindikata je rekao da je zadovoljan predviđenim u Sporazumu, a da će se u narednom periodu raditi da zaposlenici iz reda administrativnog osoblja budu zadovoljniji, ali da je to unutrašnja stvar univerziteta.

– Danas su finalizirani pregovori koji su počeli krajem prošle godine. Naš sindikat je u svakom pogledu bio zadovoljan odgovorom Vlade prema nama, korektnom odnosu u pregovorima. Mi smo prvi dali saglasnost na predloženi tekst sporazuma – istakao je Hodžić.

Potpisnici sporazuma su saglasni da će se polovinom 2020. godine, nakon sagledavanja stanja prihoda u budžetu Tuzlanskog kantona 2020. godine, nastaviti razgovori o mogućim korekcijama osnovice za obračun plate.