Možemo uraditi zamišljeno

EKONOMIJA

Očekuje se izgradnja više od 140 kilometara autoputeva u RS

Republiku srpsku (RS) u narednom periodu očekuje izgradnja više od 140 kilometara autoputeva, te je neophodno izvršiti pravovremene i kvalitetne pripreme – rečeno je na sastanku entitetskog ministra saobraćaja i veza Đorđa Popovića sa predstavnicima Pravobranilaštva, Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i “Autoputeva RS”.

U fokusu je bila izgradnja autoputa na Koridoru V-C kroz RS i eksproprijacija zemljišta na toj dionici.

Potvrđena je opredijeljenost svih uključenih subjekata da potrebni kapaciteti budu stavljeni u službu realizacije navedenih projekata.

Usvojeni su zaključci čijom će konkretnom primjenom procesi eksproprijacije zemljišta na dionicama autoputa od Doboja do Vukosavlja i od Vukosavlja do Rače biti pravovremeno i efikasno realizovani, saopćeno je iz Ministarstva saobraćaja i veza RS.

Izgradnja autoputa na koridoru Vc koji prolazi kroz RS od Doboja do Vukosavlja planirana je kroz četiri faze, a vrijednost tog projekta procijenjena je na više od 500 miliona eura, bez troškova eksproprijacije nepokretnosti i PDV-a.

Izgradnja prve faze-dionica od petlje Johovac (Tovira) do petlje Rudanka (Kostajnica), ukupne dužine oko šest kilometara, započeta je u junu 2019. godine. Vrijednost tog projekta je 70 miliona eura, a riječ je o sredstvima obezbijeđenim kreditnim sporazumom sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i grant sredstvima u sklopu Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF) u visini od 12 miliona eura, a realizacija tog projekta ide planiranom dinamikom.

Kada je riječ o izgradnji druge faze, odnosno izgradnje sedam kilometara autoputa na Koridoru Vc koji prolazi kroz RS od Rudanke do granice entiteta/Putnikovo brdo, BiH je potpisala sporazum sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za obezbjeđenje kreditnih sredstava u iznosu od 150 miliona eura, a odobrena su bespovratna WBIF u iznosu od 30 miliona eura. Procedure vezane za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na ovoj dionici su pokrenute.

U narednom periodu planirana je izgradnja preostale dvije faze na ovoj dionici – faze tri od petlje Johovac do petlje Podnovlje ukupne dužine oko 13 kilometara i faze četiri od Vukosavlja do petlje Podnovlje, ukupne dužine oko 23 kilometra, kao i izgradnja dionica autoputa od Vukosavlja do Brčkog dužine 31 kilometar i dionice Brčko – Bijeljina – Rača dužine 37 kilometara, te autoputa Banja Luka – Prijedor dužine 42 kilometra.