Možemo uraditi zamišljeno

REGISTAR

Na Ahiret preselio Mahmut ef. Karalić, islamski učenjak i emir Sedme muslimanske brigade

U ponedjeljak, 11. januara 2021. godine na Ahiret je preselio ugledni alim Mahmut ef. Karalić. Prof. Mahmut ef. Karalić rođen je 15. aprila 1950. godine u selu Radinovići kod Zenice. Osnovnu školu pohađao je u svom rodnom mjestu, nakon čega se upisuje u Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, piše u In memoriamu Muzeja Alija Izetbegović.

Poslije odsluženja vojnog roka, tri godine radi kao imam. 1974. godine odlazi u Saudijsku Arabiju gdje na Islamskom Univerzitetu u Medini, nakon učenja Arapskog jezika, upisuje Fakultet hadisa i hadiskih znanosti, na kome uspješno i u roku diplomira u prvoj generaciji ovog fakulteta 1980. godine.
Od 1980. do 1985. godine radi kao vjersko-prosvjetni referent u Odboru Islamske zajednice u Sarajevu i ujedno vanredno predaje hadis u Gazi Husrev-begovoj medresi. Od 1985. do 1992. godine prelazi u Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu i u njoj, kao redovni profesor, predaje hadis, tefsir i imamet.

Od 5. maja 1992. godine uključuje se u odbranu zemlje kao pripadnik Armije RBiH. Agresiju na Bosnu i Hercegovinu dočekao je u Zenici, te se odmah stavio na raspolaganje za odbranu domovine. Imenovan je emirom – duhovnim vođom – Sedme muslimanske brigade, te je zaslužan za brojne pobjede koju je izvojevala Armija Republike Bosne i Hercegovine. Nosilac je i najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”. Od 1997. godine radi kao vojni ataše za Zaljevske zemlje u Abu Dabiju, Ujedinjeni Arapski Emirati. 2000. godine je penzonisan i od tada se bavio naučnim radom iz oblasti hadisa i hadiskih znanosti.

Dobitnik je prestižne nagrade “Sheik Hamad” iz Katara. S arapskog na bosanski jezik preveo je šest kanonskih zbirki hadisa, a iza njega su ostala djela i riječi koji ga čine vrsnim poznavaocem hadisa kojeg je cijeli život štitio od zlonamjernog tumačenja i zloupotreba.
Mahmut ef. Karalić