Košarac i ambasador Sabolić o izgradnji spornog odlagališta na Trgovskoj gori

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac razgovarao je danas u Sarajevu sa ambasadorom Hrvatske u BiH Ivanom Sabolićem o namjeri ove zemlje da izgradi odlagalište za radioaktivni i nuklearni otpad na lokalitetu Trgovska gora, u neposrednoj blizini granice sa BiH.

Košarac je inicirao hitni sastanak sa Sabolićem nakon što su se u javnosti pojavile informacije da je Ministarstvo za zaštitu životne sredine i energetike Hrvatske dalo lokaciju bivšeg vojnog skladišta Čerkezovac u opštini Dvor na upotrebu Fondu za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada nuklearne elekrtane ”Krško”.

Ambasador Sabolić je na današnjem sastanku zvanično informisao ministra Košarca da je resorno Ministarstvo Hrvatske ustupilo predmetnu lokaciju spomenutom Fondu radi izrade studije uticaja na životnu sredinu, te da će se kao podloga za izradu studije provesti istražni radovi, odrediti nulto radiološko stanje i izraditi bezbjednosne analize.

Istaknuto je da je Hrvatska privržena poštivanju Konvencije o procjeni okolinskih uticaja u prekograničnom kontekstu (ESPOO), kojom se, između ostalog, obavezuje da će sarađivati sa svim zainteresovanim stranama, u konkretnom slučaju sa BiH. U skladu sa tim, BiH će na temelju svojih stručnih kapaciteta dati svoje komentare u fazi pripreme studije uticaja na životnu sredinu.

Na današnjem sastanku je ukazano na neophodnost da ministar Košarac i ministar za zaštitu životne sredine i energetike Hrvatske Tomislav Ćorić u najkraćem roku stupe u kontakt kako bi dodatno razmotrili pitanje eventualne izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori. S tim u vezi, dogovoreno je da naredne sedmice dvojica nadležnih ministara održe telefonski ili sastanak putem skajpa, uzimajući u obzir aktuelnu epidemiološku situaciju prouzrokovanu širenjem koronavirusa.

Ministar Košarac i ambasador Sabolić naglasili su opredijeljenost za dobre bilateralne odnose BiH i Hrvatske, te ukazali na potrebu daljeg razvoja saradnje i dobrosusjedskih odnosa.

Košarac je ponovio svoj, ali i zvanični stav nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u BiH, da je eventualna izgradnja odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na Trgovskoj gori potpuno neprihvatljiva, jer bi to ugrozilo zdravlje 250.000 stanovnika u 13 opština u slivu rijeke Une, te imalo negativan uticaj za životnu sredinu.

On je istakao da će, u skladu sa zaključcima relevantnih institucija u BiH, raditi na dokazivanju štetnosti izgradnje spornog objekta na Trgovskoj gori, te da će tražiti da sve institucije u BiH budu aktivne i mobilisane u traženju argumentacije u prilog navedenog zvaničnog stava.

Košarac je naglasio da će insistirati na formiranju pravno-eskpertskog tima koji će se baviti ovim pitanjem, u skladu sa zaključcima sastanka koji je u februaru imao sa entitetskim ministrima nadležnim za zaštitu životne sredine, te predstavnicima parlamentarne grupe ”Zeleni klub”, Agencije za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost BiH i načelnicima opština u slivu rijeke Une, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.