Možemo uraditi zamišljeno

EKONOMIJA

DOLAZE KRUPNE PROMJENE! U Federaciji se mora prestruktuirati elektroenergetski sektor

Nadležne institucije u Federaciji BiH provode aktivnosti koje u konačnici trebaju dovesti do prestruktuiranja elektroenergetskog sektora.

O tom procesu Vlada Federacije BiH donijela je Program odnosno dokument koji federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić očekuje da bude usvojen do kraja godine u oba doma Federalnog parlamenta BiH.

– To znači da treba doći do fizičkog, pravnog i ekonomskog razdvajanja djelatnosti. Dakle, formirat će se neke nove kompanije unutar Elektroprivrede BiH, tako da ćemo imati kompaniju koja će se baviti samo proizvodnjom električne energije i distribucije – istakao je za Fenu Džindić.

Vremenski okvir za ovu fazu je 15 mjeseci od dana dobijanja saglasnosti Parlamenta Federacije BiH.

Program podrazumijeva potpunu provedbu i zaživljavanje u praksi računovodstvenog i upravljačkog razdvajanja, uz primjenu transfernih cijena između djelatnosti unutar elektroprivrednih preduzeća.

Tokom ove faze bio bi nastavljen proces modernizacije i poboljšanja poslovanja rudnika uglja pojedinačno, smanjenje broja zaposlenih i realizacije ulaganja.

– Radi se o planu koji će svaki rudnik raditi za sebe, a onda će se to putem jednog plana uraditi u okviru Elektroprivrede BiH za koncern rudnika koji posluju u njenom sastavu, a odvojeno će se raditi plan prestruktuiranja za Banoviće, koji po navedenom Programu nije predviđen da uđe u koncern – podvukao je Džindić.

Pored Elektroprivrede HZHB Mostar nosioc prestruktuiranja je Elektroprivreda BiH, koja je, kako je potvrdio Feni generalni direktor Bajazit Jašarević, u potpunosti spremna da pristupi realizaciji Programa, nakon što bude usvojen u Parlamentu FBiH.

– Korak smo do toga. Nedostaju nam pravne pretpostavke i onda moramo odlučno ući u taj posao – kaže Jašarević.

Objašnjava da se na dosadašnji način više neće moći raditi odnosno morat će se napraviti precizan plan investiranja u rudnike, koji se nalazi u završnoj fazi.

Taj plan “omogućava da rudnici u ovakvom stanju mogu proizvesti dovoljno uglja za potrebe Elektroprivrede BiH, industrije Federacije i široke potrošnje u Federaciji”.

– Ali, višegodišnje zapošljavanje u rudnicima i nepovoljna kadrovska struktura doveli su do toga da iz takvih prihoda rudnici uglja ne mogu izmirivati svoje tekuće obaveze, a imaju i velikih obaveza iz prošlih godina – ističe Jašarević.

Podvlači da Elektroprivreda BiH, rudnici uglja, resorno ministarstvo i Vlada FBiH moraju napraviti organizovan pristup da se dovrši investiranje u rudnike i da se sačine program zbrinjavanja prekobrojnog broja radnika u rudnicima.

To, po njegovim riječima, treba provesti etapno – čuvati radna mjesta, zbrinuti što manje radnika da ode u druge djelatnosti, a da onda preostali iz proizvodnje mogu izmiriti svoje tekuće obaveze iz prošlosti.

Pri tome je jedini resurs s kojim ozbiljno raspolažemo niska cijena električne energije za domaćinstvo. Ta cijena se, dodaje, ne može mijenjati bez dubokih analiza u pogledu “šta bi to značilo u socijalnom smislu za stanovništvo Federacije BiH?”.

– Na taj način nam ovaj resurs baš nije na dohvat ruke. Moramo zajedno preuzeti odgovornost koliko se eventualno korekcijom cijene za domaćinstva može potpomoći ovo što treba uraditi u rudnicima uglja koji su u sastavu koncerna Elektroprivrede BiH. Paralelno s tim moramo obraditi što je moguće više hidroelektrana, vjeroelektrana i solarnih elektrana, te u periodu od 40 godina da udio obnovljive energije u ukupnoj proizvodnji energije u BiH bude daleko viši da pomognemo ekološku sliku BiH, ali i da izvršimo svoje obaveze koje smo preuzeli potpisivanjem Ugovora sa evropskom Energetskom zajednicom – navodi Jašarević.

Zaključio je da nema ni jednog programa koji na određen način neće biti bolan i neugodan, što podrazumijeva i Program prestruktuiranja elektroenergetskog sektora.

– Ali ako nađemo skladne korake mislim da možemo napraviti dobar rezultat pri čemu je važno istaći da moramo raditi ono što nam se ponudi. Moramo umanjiti broj administracije u rudnicima u Elektroprivredi, a okrenut se proizvodnji, održavanju, onom što je neposredna proizvodnja i što donosi direktnu korist – poručio je Jašarević u izjavi za Fenu.