ZAVIDOVIĆI! Na današnji dan oslobođen rejon Gostovića

Četvrti decembar u mjesnoj zajednici Gostović tradicionalno se obilježava kao dan oslobođenja Gostovićkog područja u posljednjem ratu. Napad u dolini Gostovića je počeo 10.6.1992. godine, toga dana je palo oko 300 granata raznih kalibara na sela Sinanoviće, Borovnicu Lijevču, Bajvate, Beše i Mahoje. Dolina Gostovića u potpunosti je oslobođena 4.12.1992. godine kad grad počinje malo da diše.
U akciji su učestvovale sve raspoložive jedinice udružene sa zeničkim jedinicama. Oslobođenje okupiranih sela u dolini Gostovića je krenulo u ranim jutarnjim satima. Akcija je pripremana u strogoj tajnosti i osim komandira jedinica niko nije znao za akciju. Oslobođeno je 200 kilometara zauzete teritorije. Oslobođena su sela Grabovica, Fojnica, Sinanovići, Mahoje, Mitrovići, Priluk i cijeli rejon Kamenice i stare Kamenice. Nakon pada ovih sela, mještani sela Ljeskovica i dijela Lovnice sami bez borbe se povlače preko Kamenice u rejon stare Kamenice prema selu Vozuća. Prilikom povlačenja, srpski agresor je u Kamenici uništio sve društvene objekte: zgradu MUP-a, Lovački dom, Ugostiteljski restoran, vikend naselje, „Ribnjak“, podstanicu vodovoda. U podruma zgrade MUP-a pronađena su četiri spaljena ljudska kostura, privezana za stolice.
U odbrani i oslobođenju doline Gostovića, poginula su 93 branioca. Gostović, je prva najveća oslobođena teritorija na prostoru čitave Bosne i Hercegovine.
0