Usvajanjem Deklaracije, Osmorka dala signal da će formirati vlast sa SDA?

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH završio je vanrednu sjednicu na kojoj je usvojio zaključke i deklaraciju u vezi Informacije o Odluci o imenovanju premijera Vlade, zamjenika premijera i ministara u Vladi Federacije BiH, a koju je primio k znanju.

Prema prvom zaključku, Predstavnički dom je konstatovao da u ustavnom roku od 30 dana od dana izbora predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH, nije u potpunosti završen proces imenovanja Vlade FBiH kako to nalažu odredbe entitetskog ustava, odnosno nije data saglasnost na Odluku o imenovanju Vlade kako to predviđaju rokovi propisani Ustavom. Drugim usvojenim zaključkom poslanici su izrazili opredjeljenje da se što prije formira nova Vlada i pozvali su sve učesnike u ovom procesu da se hitno iznađe rješenje za ovo pitanje da bi se ispoštovala ustavnost i zakonitost rada izvršne vlasti u Federaciji BiH.

Ova dva zaključka usvojena su na prijedlog poslanika koji dolaze iz stranaka HDZ BiH, SDP BiH, Naša stranka, Narod i pravda, Narodni evropski savez, Pokret demokratske akcije i Bh.inicijativa-Kasumović Fuad.

Da li “pozvanjem svih učesnika u ovom procesu da se hitno iznađe rješenje za ovo pitanje” Osmorka i HDZ BiH otvaraju vrata dijalogu sa SDA, tačnije sa potpredsjednikom FBiH Refikom Lendom uvažavajući njegov zahtjev da budu prihvaćeni njegovi prijedlozi za sastav Vlade FBiH?

Na prijedlog Kluba SDA na sjednici je usvojena i Deklaracija Predstavničkog doma o neprihvatanju najavljenog prijedloga OHR-a za izmjene Ustava FBiH i drugih zakonskih ili podzakonskih akata sa ciljem produbljenja etničkih podjela i diskriminacije kroz izborni proces.

Usvajanjem ove Deklaracije Predstavnički dom poziva visokog predstavnika da odustane od nametanja odluke kojom bi bio prekršen Ustav FBiH.

Uz to Predstavnički dom je, po ovoj deklaraciji, osudio “kontinuirane tendencije i političke prijedloge i inicijative, bez obzira dolazile one iznutra ili van BiH, čiji je cilj da imaju uspostavu sistema etno-teritorijalne supremacije i obespravljenja manjinski zastupljenih etničkih skupina na pojedinim dijelovima državne teritorije i teritorije Federacije BiH, a koje dugoročno vode do rušenja ustavnog poretka države BiH”.