U Tuzli predstavljen ‘Bosanski atlas ratnih zločina 92-95’

Istraživačko-dokumentacioni Centar iz Sarajeva, u saradnji s Mrežom za izgradnju mira, Forumom građana Tuzla i forumom ZDF BiH u Tuzli je održao prezentaciju “Bosanskog atlasa ratnih zločina 92-95” koji je rezultat dugogodšnjeg rada na dokumentovanju ratnih zločina u BiH.

Istaknuto je da se radi o nekoj vrsti digitalnog memorijala koji ogoljava činjenice koje se odnose na ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini.

Atlas sadrži podatke o događajima i svim žrtvama rata u BiH devedesetih godina prošlog vijeka. Namijenjen je mladima, akademskoj zajednici, novinarima i ljudima koji žive u dijaspori i sve one koji žele da se upoznaju o činjenicama koje su vezane za zločine u BiH.

Direktor Istraživačko dokumentacionog Centra Sarajevo Mirsad Tokača rekao je da, bez obzira na to što je od rata prošlo više od 20 godina, mi tek ulazimo u fazu istinskog suočavanja s prošlošću.

– Došla je nova generacija kojoj je atlas prvenstveno namijenjen jer oni koriste nove tehnologije za dolazak do informacija, a atlas ih nudi svim zainteresovanim na vrlo jednostavan način – dodao je Tokača.

Navedeno je da su tim digitalnim atlasom na karti Bosne mapirana mjesta ratnih zločina, masovne grobnice, popis žrtava i opis događaja, te se sprečavaju manipulacije o broju žrtava rata u BiH od 1992. – 1995.

Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla naveo je da atlas doprinosi sprečavanju manipulacije činjenicom da su u BiH ratni zločini i genocid počinjeni, te predstavlja polazište za borbu protiv tzv. “tri istine”.

– Ovo je način da trasiramo put jednoj istini koja neće biti bazirana na doživljaju već isključivo na utvrđenim činjenicama o svemu što se dešavalo u BiH – kazao je Šehić.

Bosanki atlas je plod projekta “Ljudski gubici u Bosni i Hercegovini 1991.-1995.”. U naredna dva mjeseca bit će promovisan širom BiH, a u decembru i potpuno javan uz besplatan pristup korištenju podataka.

Na atlasu će biti javno dostupna i “Bosanska knjiga mrtvih”.

1+