U RS jedna osoba može kupiti 25 kg brašna, dva kg soli, do tri litre ulja…

Štab za vanredne situacije u Republici srpskoj (RS) usvojio je zaključak o ograničenju kupovine pojedinih proizvoda.

Ograničava se prodaja proizvoda u svim prodajnim objektima u kojima se obavlja trgovina na malo na način da jedna fizička osoba može kupiti do 25 kilograma brašna, do dva kilograma kuhinjske soli, do tri litre ulja, do tri kilograma šećera i sredstva za održavanje lične higijene te do 10 litara (kg) sredstava za održavanje predmeta i prostora.

Štab za vanredne situacije donio je i zaključak o obustavi javnog prijevoza u drumskom saobraćaju na republičkim autobuskim linijama preko 50 kilometara, u vrijeme trajanja vanredne situacije.

Usvojen je i zaključak na osnovu kojeg će se, s ciljem zaštite javnog zdravlja, javno objavljivati lično ime i prezime, kao i mjesto boravka/prebivališta osobe, za koju se utvrdi da ne postupa u skladu sa izrečenim mjerama kućne izolacije, odnosno karantina.

Jedinice lokalne samoprave shodno ovom zaključku dužne su da u roku od 24 sata obezbjede adekvatan prostor za smještaj lica za koje je utvrđeno da je postupilo suprotno mjerama kućne izolacije, odnosno karantina.

Usvojen je i zaključak o potrebi obezbjeđenja slobodnih smještanih kapaciteta u kasarnama. Entitetski Štab za vanredne situacije predlaže Oružanim snagama Bosne i Hercegovine da obezbjede slobodne smještajne kapacitete u kasarnama u RS, za smještaj potencijalno oboljelih od novog virusa korona.

Štab za vanredne situacije također predlaže Vijeću ministara BiH da donese potrebne akte s ciljem zabrane ulaska stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu za vrijeme trajanja vanredne situacije.

Naređeno je i da „Robne rezerve Republike Srpske“ a.d. – u stečaju štabu za vanredne situacije stave na raspolaganje skladišne kapacitete na lokaciji Poslovni centar Vrbanja, Grad Banjaluka, ukupne površine oko 1.000 m2, saopćeno je iz entitetske vlade.