U cijeloj FBiH ograničeno kretanje od 21 sat do 5 sati

Vlada FBiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 22. marta 2021., te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 24. marta 2021.

Među naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva je i ograničavanje kretanje građana na cijelom teritoriju FBiH od 21 sat do 5 sati. Od toga su izuzeti svi uposlenici uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVlD-19 na području FBiH, oni kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taksi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.

Dozvoljeno je okupljanje ne više od 20 ljudi u zatvorenom i na otvorenom prostoru, a sva ta okupljanja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obaveznu fizičku distancu od najmanje dva metra između osoba (osim članova istog domaćinstva).

Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva zadužen je da prije isteka datog roka sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih naredbi i preporuka.

U skladu sa zaključkom od 8. januara 2021., Federalna vlada će izvijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama Vlade FBiH donesenim radi zaštite zdravlja gradana i smanjenja rizika za širenje virusa.

Inače, u danas prezentiranoj informaciji je navedeno da je sedmodnevna incidenca na nivou FBiH 301 slučaj na 100.000 stanovnika, a da je najveća u Bosansko-podrinjskom, Sarajevskom i Zapadnohercegovačkom kantonu, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.