Tužilaštvo KS uložilo set materijalnih dokaza u predmetu Zukić i ostali

Na suđenju za zloupotrebe pri zapošljavanju u javnim ustanovama, Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu uložilo je set materijalnih dokaza u vezi s radno-pravnim statusom određenih osoba.

Tužilaštvo je uložilo grupe dokaza za osobe, od kojih su neke u dosadašnjem toku postupka spominjane u kontekstu davanja novca za zasnivanje radnog odnosa.

Uloženi su ugovori o radu, kao i školski dosjei i diplome, te drugi akti službi za zapošljavanje, penzionog osiguranja i komisija za zapošljavanje za Amela Škalja, Mirzu Gadžu, Armina Muhovića, Mirveta Pervana, Sanelu Karagić Sadibašić i Almu Međuseljac.

Ustanove koje se navode u uloženoj materijalnoj dokumentaciji su Opšta bolnica „Abdulah Nakaš“ u Sarajevu, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, te komunalno peduzeće „Park“.

Za nezakonito posredovanje pri zapošljavanju optužnica tereti Amira Zukića, Safeta Bibića, Nedžada i Senada Traku, Ramiza Karavdića, Eseda Džananovića i Asima Sarajlića.

Nastavak suđenja zakazan je za 16. septembar. Tužilaštvo je predložilo da kao stručna osoba bude saslušan Vahid Selimbegović, na šta je prigovorio Sarajlićev branilac Nermin Mulalić, koji će detalje dostaviti u pisanom podnesku, prenosi Birn.

0