Možemo uraditi zamišljeno

VIJESTI

Troškovi zaštite okoliša 143 miliona KM, a investicije u zaštitu 88 miliona KM

Agencija za statistiku u Bosni i Hercegovini objavila je da su ukupni troškovi za zaštitu okoliša u 2018. godini iznosili 143.141.399 KM, dok su ukupne investicije za zaštitu okoliša u toj godini iznosile 88.020.982 KM.

U strukturi investicija za zaštitu okoliša, investicije na kraju proizvodnog procesa činile su 98,3 posto, a investicije u spriječavanje zagađenja okoliša 1,7 posto.

Od ukupnih investicija u zaštitu okoliša, investicije u zaštitu zraka činile su 88,3 posto, u upravljanje otpadnim vodama 6,8 posto, u upravljanje otpadom 3,3 posto, u zaštitu i sanaciju tla te podzemnih i površinskih voda 1,3 posto, u smanjenje buke i vibracija 0,1 posto, te u zaštitu biološke raznolikosti 0,1 posto.

Podaci o troškovima u zaštitu okoliša temelje se na podacima statističkog istraživanja “Troškovi za zaštitu okoliša u 2018. (TR/OK)”, na temelju regulativa EU, Evropskog parlamenta i Vijeća iz juna 2011., odnosno maja 2014..

Podaci o troškovima za zaštitu okoliša prikupljaju se za različita područja okoliša prema Jedinstvenoj europskoj statističkoj klasifikaciji djelatnosti povezanih sa zaštitom okoliša (CEPA) prihvaćenoj na Konferenciji evropskih statističara u junu 1994. i revidiranoj u 2000.

Djelatnosti zaštite okoliša dijele se na zaštitu zraka i klime, upravljanje otpadnim vodama, upravljanje otpadom, zaštitu i sanaciju tla, podzemnih i površinskih voda, smanjenje buke i vibracija, zaštitu biološke raznolikosti i krajolika, zaštitu od zračenja i ostale djelatnosti.