Tegeltija: U prvoj sedmici decembra bit ću spreman da preuzmem Vijeće ministara

Kandidat za predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija najavio je danas da će biti spreman da se u prvoj sedmici decembra pojavi pred Parlamentom BiH, predstavni svoj program rada i očekuje da će biti potvrđen u Predstavnički dom.

Podsjetio je da je utorak sjednica Komisije za pripremu izbora predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

– Pokušat ću da dam odgovore na sva pitanja – kazao je Tegeltija u prvom obraćanju novinarima, nakon što ga je Predsjedništvo BiH predložilo za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Resori koji pripadaju RS-u su, dodaje, poznati iz augusta te da već zna imena, ali do njegove verifikacije neće govoriti o pojedinačnim imenima.

Tegeltija smatra da neće biti promjene u ranije utvrđenom rasporedu funkcija u Vijeću ministara BiH, koji su u augustu dogovorili lideri triju najjačih stranaka u BiH.

U fokusu njegovog rada bit će, kaže, samo ekonomija, kako bi građani mogli da žive bolje.

Najavo je da će Vijeće ministara BiH sarađivati s vladama entiteta.

– Samo zajedničkim aktivnostima može se osigurati napredak – dodao je on uvjeren da neće biti spoticanja po pitanjima koja se tiču ekonomije.