ŠTITE DODIKA! Ambasada Rusije u BiH nije saglasna sa ocjenama kominikea UO PIC-a

Predstavnici Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini nisu se složili sa kominikeom donijetim nakon danas održanog sastanka političkih direktora zemalja-članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju Mirovnog sporazuma (UO PIC).

-Nismo smatrali mogućim da podržimo veliki dio ocjena i poruka u dokumentu, ne dijelimo stavove naših partnera u Upravnom odboru o situaciji u zemlji, ne slažemo se s njihovim stavovima koji su, prema našem mišljenju, pristrasni, ne uzimaju u obzir stvarnu situaciju u zemlji, i otvoreno prećutkuju zaista aktuelne probleme. Dokument koji nismo podržali ne doprinosi unapređivanju unutrašnjeg političkog dijaloga u zemlji te procesa pomirenja. Suprotno, pristrasnost ovog kominikea, pogrešno tumačenje razloga i posljedica unutrašnjih političkih neslaganja još viša otežavaju samo po sebi komplikovan proces traženja načina osiguranja međuetničkog pomirenja – navodi se u Izjavi Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini

Predstavnici Rusije sa svoje strane pozdravili su konkretne korake radi što skorijeg završetka procesa formiranja Vijeća ministara BiH.

-Nažalost više od godinu dana od općih izbora 2018. godine bilo je uzalud izgubljeno na ovo isključivo tehničko pitanje. Očigledno je da vještačko uslovljavanje koje nema nikakvih veza sa suštinom tog procesa previše koštalo državu, njene narode i državljane. Računamo da toliko potrebne socijalne i ekonomske reforme za dobrobit društva biće nastavljene čim bude počeo raditi novi saziv Vijeća ministara. Pozivamo da budu preduzeti dodatni napori radi formiranja vlasti u Federaciji BiH na temelju izražene volje naroda te u skladu sa njihovim ravnopravnim interesima –  navodi se u Izjavi.

Ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini žali  zbog selektivnog pristupa partnera prema poštovanju osnovnih temelja Općeg okvirnog mirovnog sporazuma.

-Ne možemo prihvatiti vještačku težnju ka centralizaciji i unitarizaciji države sto je u suprotnosti sa logikom Ustava i voljom naroda BiH. Ubjeđeni smo da ne postoji alternative dejtonskim postulatima jednakopravnosti tri konstitutivna naroda i dva entiteta uz njihova široka ustavna ovlaštenja kao i dijalogu, kompromisu i konsenzusu između njih. Upravo njihovo sprovođenje smatramo kao osnov za čvrsti mir, stabilnost te svestrani razvoj u Bosni i Hercegovini – navodi se u Izjavi.

Zaključke Narodne Skupštine Republike Srpske  od 11. novembra u Ambasadi Rusije u BiH ne smatraju kao problematične.

-Očigledno je da parlament entiteta ima i pravo i obavezu da razmatra pitanja koja su značajna za Republiku Srpsku. Nažalost naši partneri u Upravnom odboru nisu našli hrabrost da na pravi način kvalificiraju Deklaraciju Kongresa SDA od 14. septembra, smatrajući za bolje da prećute taj antidejtonski čin, koji je zapravo izazvao takvu reakciju od strane Republike Srpske – navodi ruska ambasada .

Smatraju da  Upravni odbor PIC-a nije nadležan za razmatranje takvih pitanja kao što institucionalne aspekte vanjske ekonomske migracije.

-Nema sumnje da je kriza praćena hiljadama migranata, sa kojom se BiH suočava zadnjih nekoliko godina, vještački izazvana i vezana prije svega za odsustvo želje od strane Evropske unije da objektivno procjeni uzroke nastale situacije i predlaže realna rješenja za izlazak iz krize. Smještaj u BiH ekonomskih migranata, kojim je Evropska unija već dozvolila da prođu kroz svoju teritoriju prije nego su oni stigli na područje Bosne i Hercegovine, nije rješenje tog pitanja. Mi smo zabrinuti zbog ozbiljnih problema koja kriza stvara za lokalno stanovništvo. Ne dijelimo tezu o tome da BiH ima obavezu da snosi svoj dio tereta: konačna destinacija migranata jeste Zapadna Evropa, a ne Bosna i Hercegovina – stoji u Izjavi.

Ambasada Ruske Federacija u Bosni i Hercegovini žali zbog toga što međunarodna zajednica u BiH iz godine u godinu prikazuje sve manje jedinstva po pitanjima implementacije Mirovnog sporazuma koji ostaje bezalternativni temelj za funkcionisanje BiH. Njegovo vještačko podmetanje uz druge, nametnute izvan i neprovjerene recepte je kontraproduktivno.

 

0