Možemo uraditi zamišljeno

SUŽIVOT

PROMAŠAJ SA KRUGA 99? Genocid je kolektivna tragedija, nije stvar pojedinca

“Krug 99” poslao je zanimljivu i pogrešnu poruku sa sesije održane 5. jula 2020.

– U sadašnjem bh. društvu neće doći do promjene ukoliko se ne da centralna uloge pojedincu, a što bi omogućilo otklon od šablona u kojem smo zaglavljeni. Jedino pojedinac ima pravo da okreće novi list i da oprosti ako želi – rekao je psiholog Bojan Šošić, govoreći kao uvodničar na današnjoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” o temi “BiH 25 godina nakon genocida”.

Zanimljivo je da nasuprot ove postoji teorija o snazi sistema. Čak su i prakse pokazale da mnoštvo jedinki, uvezanih, ustrojenih po utvrđenim formulama djelovanja, daju bolje rezultate i dugoročniju stabilnost. Zbog toga svi ozbiljni teoretičari i filozofi, kao i pragmatici, daju prednost sistemu nad pojedincem. Takav bi trebao i biti odnos prema genocidu. Individualizmi mogu dovesti do raspada kolektivnog odnosa spram ovog planetarnog zločina i tako umanjiti snagu zajedničkog izučavanja, podsjećanja, prevencije budućeg i svega što sadržava post festum odnos prema genocidu. Čak i individualni oprost nema niti može imati značajnog udjela u odnosu prema genocidu i njegovim počiniocima. Genocid je sadržavao kolektivitet i kao subjekt i kao objekat ove radnje, tako da ga se ne može promatrati ni kao prosti skup individualnih zala i, s druge strane, tragedija i osjećanja. Zbog toga iznenađuje stav Šošića koji preferira ulogu pojedinca.

Po riječima profesora Gorana Šimića Srebrenica pokazuje da je Bosna i Hercegovina još uvijek zemlja koja veliča ratne zločince, a ponižava njihove žrtve te kaže da revidiranje događaja iz rata utiče na našu sadašnjost.

– Situacija je da je zemlja podijeljena, a oni koji upravljaju tim procesima to dodatno produbljuju ili smišljaju nove podjele. Trebamo lidere koji će brinuti o dobrobiti zemlje i njenim građanima. Također, trebaju nam lideri koji će omogućiti ljudima u BiH da prožive vrijedan život. To za sada nije moguće – kazao je Šimić.

Dodao je da odgovornost za bolju budućnost u BiH leži i na samim građanima, koji se, moraju suočiti s prošlošću.

Na sesiji je profesor Senadin Lavić poručio da treba nastaviti iskorak da se vrati život u kontekstu Srebrenice, „onaj život kojeg su pokušali izbrisati da ga tamo nema“.