PORUKA IZ BIHAĆA! Govoriti više o ulozi Petog korpusa u oslobađanju Bosanske Krajine i BiH

Sve se manje u javnosti, a posebno u obrazovnim ustanovama, ne samo u Unsko-sanskom kantonu, već i u cijeloj državi priča o ulozi koju je za oslobođenje ovog kraja imao Peti korpus. Time se stvara zabuna kod mlađih generacija, jer mora se znati da su borci i komandanti svih brigada koje su djelovale u sastavu Petog korpusa vodile odbrambeni rat, rečeno je na sastanku predstavnika Ministarstva za pitanja boraca i krajiških komandanata i brigadira.

– Na ovim prostorima rađeni su i zločini, izvršena je agresija. Peti korpus kada je bio u prilici nijednu crkvu nije srušio, nije radio zločine, pogotovo udruženog karaktera. To su velike stvari, trebamo biti ponosni, ali to trebamo i istaknuti. I treba jednostavno mlađim generacijama prenijeti, šta je to bilo, zašto je to bilo i nažalost da se opet može ponoviti – istakao je ministar za boračka pitanja i RVI USK Ermin Zulić.

Međutim, kako od mlađih očekivati da imaju znanja o bliskoj prošlosti, kada politički zvaničnici skoro deset godina nisu poduzeli konkretne radnje kako bi zaživio zakon o značajnim datumima i ličnostima USK-a. Trenutno je na snazi Uredba Vlade Kantona iz 1998. godine, koja ne uključuje mnoge bitne datume i ličnosti, a zakon je sada tek u fazi Prijedloga. I nije to samo do skupštinara, naime, kako tvrdi ratni komandant Mirsad Selmanović, niti jedna ulica u Bihaću nema naziv po nekom od zaslužnih boraca, dok u manjem bh. entitetu studentski domovi i univerzitetu nose ime po presuđenim ratnim zločincima.

– Dvadeset prvog oktobra 2022. godine navršava se trideset godina od formiranja Petog korpusa. Peti korpus je teško možda i shvatiti, velika je to operativna jedinica i dugo vremena je trajalo izvođenje borbenih dejstava. Trebamo stvarno sad početi razmišljati kako obilježiti 30-godišnjicu – kazao je ratni komandant Mirsad Selmanović.

Godine su trebale da se formira fondacija koja bi optuženim pripadnicima, komandirima i generalima ovog korpusa pomagala, s obzirom na to da se mnogi od njih već sada nalaze na optuženičkim klupama. Toj pravnoj borbi, rečeno je danas, nije samo cilj dokazivanje da nije postojao zločinački poduhvat.

– Fondacija je sve svoje kapacitete usmjerila u tome da dokažemo da je Peti korpus bio legalna vojna sila, da je branio i odbranio prostor Bosanske Krajine, da je oslobodio dio teritorije BiH i da je kroz tu borbu prošao časno, čestito i pošteno pridržavajući se prava i običaja ratovanja – kazao je predsjednik Upravnog odbora Fondacije za utvrđivanje istine u Bosanskoj Krajini Besim Dizdarević.

Susreti s vojnim vrhom Korpusa trebao bi se održavati najmanje jednom godišnje, a prijedlog resornog ministra je četiri puta godišnje, jer se problemi moraju riješavati u narednim godinama, dok još uvijek ima onih koji su bili sudionici odbrambeno-oslobodilačkog rata.

0