Osigurano 10 miliona KM pomoći za zdravstveni sektor i dva miliona KM za nabavku vakcina

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijelo je odluku o raspodjeli 10 miliona KM iz budžeta institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom COVID-19, a koji će biti usmjereni za zdravstveni sektor u BiH, javlja Anadolu Agency (AA).

Sredstva će biti alocirana entitetima i Brčko distriktu BiH, i to Federaciji BiH sa 10 kantona 61 posto, Republici Srpskoj 37 posto i Brčko distriktu BiH dva posto.

Još 13 miliona KM odobrio je Vijeće ministara BiH današnjom odlukom o raspodjeli sredstava iz budžeta institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom virusa korona za kliničke centre, i to četiri miliona KM za Univerzitetski klinički centar u Banjoj Luci, po 3,5 miliona KM za Univerzitetski klinički centar Sarajevo i Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, te 1,5 milion KM za Univerzitetski klinički centar Tuzla i 500 hiljada KM za Javnu zdravstvenu ustanovu – bolnicu u Brčko distriktu BiH.

Ukupno je Vijeće ministara BiH u ovoj godini za zdravstveni sektor u entitetima i Brčko distriktu izdvojio oko 40 miliona KM, jer je ranijom odlukom početkom oktobra odobreno 14.474.000,00 KM.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine iz tekuće budžetske rezerve odobrio je 1,5 miliona KM za podršku ranije usvojenim infrastrukturnim projektima u opštini Srebrenica.

Radi se o preostalom dijelu ranije obećane pomoći Savjeta ministara BiH razvoju opštine Srebrenica, koja je u iznosu od dva miliona najavljena na Investiciono-razvojnoj konferenciji „Mogućnosti i perspektive razvoja Srebrenica 2015“ u novembru 2015. godine. U septembru 2018. godine za ove svrhe je odobreno 500.000 KM.

Vijeće ministara BiH je usvojio Informaciju o prihvatanju podrške UNICEF-a u procedurama nabavke vakcina za Bosnu i Hercegovinu u okviru mehanizma „Commitment agreement – committed purchase arrangement – COVAX“ i osiguranju finansijskih sredstava za ispunjavanje obaveza iz Ugovora o nabavci vakcina sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI) protiv bolesti COVID-19 putem mehanizma COVAX i specifičnih ugovora u sklopu Sporazuma o zajedničkoj nabavci zdravstvenih protivmjera (JPA).

Vijeće ministara BiH prihvatio je podršku UNICEF-a u procedurama nabavke vakcina za Bosnu i Hercegovinu u okviru COVAX mehanizma.

Na sjednici je donesena Odluka o odobravanju višegodišnjeg projekta finansiranja troškova iz ugovornih aranžmana za nabavku zdravstvenih protivmjera protiv COVID-19 za period 2020. – 2022. godine i korištenju sredstava iz budžeta Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu u iznosu od 2.000.000 KM.

Ova sredstva su namijenjena izmirenju troškova nastalih u procesu nabavke vakcine u BiH, uključujući, između ostalog, isporuku, uvoz i raspodjelu vakcina protiv COVID-19, troškove transporta, skladištenja, te osiguranja kvaliteta.

Vijeće ministara BiH usvojio je Informaciju o potrebi hitne podrške Evropske komisije za osiguravanje dodatnih i jačanje postojećih kapaciteta hladnih lanaca i vakcinalnog materijala u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo civilnih poslova BiH će dostaviti Evropskoj komisiji, putem Direkcije za evropske integracije i Kancelarije državnog IPA II koordinatora, zahtjev za hitnu podršku za osiguravanje dodatnih i jačanje postojećih kapaciteta hladnih lanaca i vakcinalnog materijala u BiH, sa projektnim prijedlozima Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH.

Takođe, Ministarstvo civilnih poslova određeno je kao nadležna institucija BiH za potpisivanje direktnih sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavke vakcine, vakcinalnog materijala i opreme protiv Kovida-19, zaraznog oboljenja u okviru „EU for Health“ mehanizma.

Ovlašena je ministarka civilnih poslova da u ime BiH izvrši potpisivanje direktnih sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

Vijeće ministara BiH donio je ove zaključke, nakon što je informisan da Evropska komisija razmatra mogućnost preraspodjele sredstava iz regionalnih IPA II fondova kako bi se partnerima sa Zapadnog Balkana dodijelila bespovratna sredstva za kupovinu doza vakcina protiv Kovida-19.

Zasad još nije poznato koliko bi sredstava na ovaj način mogla dobiti BiH, ali od ukupnog iznosa oko 85 posto će biti utrošeno kupovinu vakcina, dok će preostali iznos sredstava, oko 15%, biti iskorišten za kupovinu vakcinalnog materijala i opreme.

Vijeće ministara BiH utvrdio je prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat oporavka i podrške firmama/poslovnim subjektima, vrijedan 56 miliona eura.

Od ukupnog iznosa Republici Srpskoj biće alocirano 22,4 miliona evra ili 40 posto, a Federaciji BiH 33,6 miliona evra ili 60 posto.

Cilj projekta je pružanje podrške za opravak mikro, malih i srednjih preduzeća pogođenih Kovidom-19 putem unapređenja pristupa dugoročnog finansiranja i prebacivanja fokusa vladinih programa na podršku za povećanje otpornosti ovih preduzeća, nakon suzbijanja epidemije u BiH.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući pet godina grejs perioda, a projekat bi se trebao provoditi do kraja 2024. godine.

Prijedlog sporazuma sa Osnovom za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora BiH.

Na sjednici je utvrđen prijedlog sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Implementacioni protokol o finansijskoj pomoći između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Turske.

Radi se o donaciji vrijednoj 200 miliona turskih lira za Ministarstvo odbrane BiH kojom Turska u narednim godinama želi pomoći u rješavanju pitanja opremljenosti i osposobljenosti elemenata sistema odbrane BiH i realizovanja aktivnosti iz programa bilateralne vojne saradnje.

U skladu sa Implementacionim protokolom obezbijeđena je finansijska pomoć Republike Turske vrijedna 3,5 miliona turskih lira za stručno usavršavanje pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga koji pohađaju obuku/kurseve organizovane/koordinisane u centrima za obuku turskih oružanih snaga.

Prijedlog sporazuma i Implementacioni protokol biće dostavljeni Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnka predložen je ministar odbrane BiH.

0