OHR mora osigurati poštivanje ljudskih prava manjinskih povratnika

Poslanička grupa „Zajedno za BiH“ u Narodnoj skupštini Republike srpske (NSRS) pripremila je prijedlog zaključaka u vezi s podnošenjem izvještaja visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period 2009. – 2020. godine.

Informacija u vezi sa zahtjevom za podnošenje izvještaja visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period 2009. – 2020. godine jedna je od tačaka dnevnog reda današnje sjednice NSRS.

Šef poslaničke grupe „Zajedno za BiH“ Edin Ramić izjavio je Feni da se radi o tome da je Ured visokog predstavnika, između ostalog, obavezan da osigura poštivanje ljudskih prava, u ovom slučaju manjinskih povratnika.

– Posljednjih nekoliko godina imamo sistemsko kršenje ljudskih prava, kako individualnih tako i kolektivnih, manjinskih povratnika širom Bosne i Hercegovine, od diskriminacije u osnovnom obrazovanju koja se tiče prije svega jezika, diskriminaciju u oblasti zapošljavanja u javnim ustanovama. U posljednje vrijeme, nakon lokalnih izbora, kršenje Ustava i BiH i RS-a i Zakona o lokalnoj samoupravi po pitanju učešća tih manjinskih povratnika u vršenju vlasti na lokalnom nivou, itd., – naveo je Ramić.

Po njegovim riječima, sve su to teme „koje visoki predstavnik potpuno ne primjećuje“.

– Oni su, u ovom slučaju, prije dan-dva, odlučili da se uključe aktivno u vezi s izbornim procesom u Mostaru. S druge strane, lokalne zajednice na području entiteta Republika Srpska, koje su potpuno posveće nepoštivanju prava povratnika, ne nailaze ni na kakvu pažnju Ureda visokog predstavnika. Niz je drugih pitanja koja mislim da su sporna – kazao je Ramić.

Dodao je da će Poslanička grupa „Zajedno za BiH“ prijedlog zaključaka dostaviti nadležnim službama onog momenta kada tačka dnevnog reda u vezi s informacijom bude na dnevnom redu, „nakon što se iscrpe preostale tačke, neki zakoni, izvještaji“.

– Što se tiče samog rada visokog predstavnika, različito gledamo na ulogu visokog predstavnika. Dakle, predstavnici vlasti u Republici Srpskoj, vladajuće većine, pa i opozicije smatraju da on ne treba raditi ništa, da se on ne treba petljati u svoj posao. Dok mi, s druge strane, koji smo predstavnici povratnika, očekujemo da Ured visokog predstavnika aktivno radi. Samo što očekujemo da u ovom slučaju vrši svoju ulogu koja se između ostalog ogleda i u tome da osigura poštivanje individualnih i kolektivnih prava manjinskih povratnika – kazao je Ramić.