ODLIČNA IDEJA! Uzmite odmor i obiđite nacionalne spomenike BiH, ima ih 893

Afan Abazović iz Zenice ima dobru ideju. Nacionalni spomenici Bosne i Hercegvoine zaslužuju da ih posjetimo, da se upoznamo sa njihovom historijom i značajem, a to sve može biti dio godišnjeg odmora. Upoznajte detalje Abazovićeve ideje koju prenosimo sa njegovog FB profila:

U ekspanziji domaćih turista u domaćem turizmu, što nam se nikada nije do sada desilo, osjećam da su se i turisti, ali nažalost i neki turistički radnici potpuno pogubili u aranžmanima širom nam naše lijepe domovine. I jedni i drugi, jer su svoje godišnje odmore, odnosno poslovanje prije pandemije nekada formulisali po principu “sve osim Bosne i Hercegovine”. Valjda nesvjesni u kako bogatoj zemlji žive i šta ona nudi iz svoje višemilenijske historije, zapetljavaju se i ne znaju odakle bi krenuli, kud bi išli, šta bi posjećivali.

Stoga, da olakšam i jednima i drugima, ja, Afan Abazović, turistički i planinarski vodič, pokrećem jednu akciju popularizacije ogromne grupe od 893 (slovima: osam stotina devedeset i tri) objekta koja su proglašena nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine, po odlukama državne Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. Prije ture u, recimo, moju Zenicu, odete na ovu web-stranicu Komisije http://old.kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1 i na dnu odaberete Zenicu, nakon čega ćete potvrditi odabir grada.

Tada će Vam stranica izlistati, za Zenicu, devet proglašenih nacionalnih spomenika: Stari grad Vranduk, Sultan-Ahmedova džamija i medresa, Stara džamija sa haremom u Orahovici, Fabrika papira “Papirna” , Pravoslavna crkva Presvete Bogorodice, Sinagoga, Sejmenska džamija, Katolička crkva svetog Ilije sa župnim uredom, Ploča Velikog sudije Gradješe.

Nakon toga, informišete se o njima klikom na naziv, sa detaljnim opisom od strane Komisije, te pronađete lokaciju. Kad dođete u Zenici do, recimo, Sultan-Ahmedove Čaršijske džamije, prepoznate je, snimite fotografiju ili selfie sa hashtagom #OvoJeNacionalniSpomenikBiH, numerišete spomenik sa kompletne liste (http://kons.gov.ba/Publicat…/Read/nacionalni-spomenici-lista) i dodate naziv iz Odluke (npr. 248. Sultan-Ahmedova džamija i medresa, uz eventualni copy-paste osnovnih informacija, uz obavezno navođenje izvora, tj. www.kons.gov.ba!). Osam stotina devedeset i tri (893) nacionalna spomenika Bosne i Hercegovine čekaju na vas. Ukoliko želite podstaći nekoga, podijelite ovu objavu, a i sami učestvujte u ovoj akciji, prezentujući svoje mjesto i njegove nacionalne spomenike, poručio je Abazović.

DEBLOKADA.COM

 

Preporučujemo:

 

 

0