Možemo uraditi zamišljeno

SUŽIVOT

Odlagalište na Trgovskoj gori će ugroziti 250.000 stanovnika u 13 opština u slivu Une

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac razgovarao je telefonskim putem s ministrom za zaštitu životne sredine i energetike Republike Hrvatske Tomislavom Ćorićem o namjeri te zemlje da izgradi odlagalište za radioaktivni i nuklearni otpad na lokalitetu Trgovska gora, u neposrednoj blizini granice sa BiH.

Košarac je rekao da je upoznat sa nedavnom odlukom resornog Ministarstva Hrvatske da ustupi lokaciju bivšeg vojnog skladišta Čerkezovac u opštini Dvor na upotrebu Fondu za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada nuklearne elekrtane ”Krško” radi izrade studije uticaja na životnu sredinu.

Košarac je apostrofirao stav nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u BiH da je namjera Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad u neposrednoj blizini granice potpuno neprihvatljiva, te izrazio nezadovoljstvo činjenicom da Hrvatska ne odustaje od bivšeg vojnog skladišta Čerkezovac kao preferentne lokacije za sporno odlagalište.

On je informisao Ćorića o procjenama da će izgradnja odlagališta na Trgovskoj gori ugroziti 250.000 stanovnika u 13 opština u slivu rijeke Une i da će negativno uticati na životnu sredinu, ali i da je riječ o ozbiljnom bezbjednosnom problemu, budući da se radi o vrlo trusnom području.

Košarac je poručio da će insistirati na formiranju pravno-ekspertskog tima u BiH koji će se baviti ovim otvorenim pitanjem sa susjednom zemljom, kao i na privrženosti Konvenciji o procjeni okolinskih uticaja u prekograničnom kontekstu (ESPOO), kojom se Hrvatska obavezuje da će sarađivati sa BiH, kao zainteresovanom stranom.

Ćorić je podsjetio da Hrvatska i Slovenija do danas nisu postigle saglasnost o zajedničkom rješavanju zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Vrbina u Sloveniji, te da ukoliko ne postignu dogovor, obje zemlje će biti prinuđene da skladište svoje količine radioaktivnog otpada.

Tokom telefonskog razgovora, ukazano je na potrebu da, u skladu sa ESPOO Konvencijom, stručna javnost iz BiH bude uključena u sve procese kako bi mogla da korespondirati i iznositi svoje argumente, ukoliko vojno skladište Čerkezovac bude određeno kao definitivna lokacija za skladištenje radioaktivnog otpada.

U slučaju da Hrvatska bude insistirala na predmetnoj lokaciji, Košarac poručio je da će BiH pokrenuti međunarodni arbitražni spor, te da se nada da će ovo pitanje ipak biti riješeno diplomatskim putem.

Nakon telefonskog razgovora sa Ćorićem, Košarac zakazao je za danas hitnu videokonferenciju sa entitetskim ministrima nadležnim za zaštitu životne sredine Srebrenkom Golić i Editom Đapo, te članovima parlamentarne grupe ”Zeleni klub”- Sašom Magazinovićem i Jasminom Emrićem i načelnikom opštine Novi Grad Miroslavom Drljačom, saopćeno je iz resornog državnog ministarstva.