Obilježena 25. godišnjica Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću

U okviru obilježavaja 25.godišnjice Islamskog pedagoškog fakulteta (IPF) Univerziteta u Bihaću, danas je promovirano 26 bachelora Islamske vjeronauke i Socijalne pedagogije i duhovne brige i četiri magistra nauka.

Muftija bihaćki Mehmed ef. Kudić kazao je tom prilikom kako je važno ulagati u obrazovanje, ljudske resurse te da je Islamski pedagoški fakultet kroz 25 godina svog rada izrastao u ustanovu koja ima poštovanje u sredini, koja daje rezultate i koja će u svom radu nastaviti, na najbolji način obrazovati mlade generacije.

– Naš fakultet je obrazovao mnoge svršenike kao vjeroučitelje i imame. Ono što je važno da razmišljamo o tome kako nas društvo posmatra te da stalno preispitujemo naš status i da radimo na tome da napredujemo i izgrađujemo ovaj fakultet. Oni koji budu ulagali u obrazovanje u korak sa trendovima, oni će jedini preživjeti u ovom vremenu – poručio je muftija Kudić.

Također je i rektor Univerziteta u Bihaću Fadil Islamović, ukazao na važnost Islamskog pedagoškog faulteta koji bi trebao biti vodilja svima u životu, a današnja promocija diplomanata i magistranata u uslovima pandemije je veliki uspjeh.

Islamski pedagoški fakultet osnovan je odlukom Sabora Islamske zajednice 23. 12. 1995. godine, da bi dvije godine kasnije postao punopravni član Univerziteta u Bihaću. Na oba odsjeka fakulteta, odsjek Islamska vjeronauka i odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb, organizira se nastava i na master studiju.

Također se danas obilježava i 25. godišnjica djelovanja IPF-a, na što je podsjetio dekan Fakulteta, Hajrudin Hodžić.

– Četvrt stoljeća nije kratak period i možemo biti ponosni da naša institucija toliko dugo radi na educiranju i osposobljavanju kadrova koji će sutra služiti svojoj zajednici, ali i educiranju našeg građanstva općenito. Primjera radi, u samo zadnjih 12 godina IPF je saradnji sa nevladinim organizacijama (NVO) realizirao oko 250 tribina, promocija knjiga i okruglih stolova – naglasio je dr. Hodžić.

Islamski pedagoški fakultet je svoj jubilej obilježio i okruglim stolom o obrazovanju odraslih, obilježavanjem Dana osoba sa invaliditetom, webinarom o nasilju nad ženama i obilježavanjem Međunarodnog dana arapskog jezika, javlja MINA.

 

0