NAKON PONOVNOG PREBROJAVANJA! Jednog vijećnika dobila Prva mostarska partija

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na 9. hitnoj, korespodentnoj sjednici donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđvanju i objavljivanju rezultata Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru od 03.01.2021. godine.

Izmjene utvrđenih rezultata Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru su uslijedile nakon ponovnih brojanja glasačkih listića koja je Centralna izborna komisija BiH naredila u skladu sa članom 5.30 Izbornog zakona BiH.

Po novoutvrđenom stanju, izmjene su nastale u izbornoj jedinici Stari Grad. Koalicija za Mostar izgubila je jedan mandat, dok je Prva mostarska partija dobila jedan mandat.

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđvanju i objavljivanju rezultata Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru je objavljena danas na web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba i smatra se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu.

U skladu sa članom 6.9 stav (1) i (2) Izbornog zakona BiH protiv navedene odluke može se putem Centralne izborne komisije BiH podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od dva dana od dana objave odluke na web stranici Centralne izborne komisije BiH, odnosno rok ističe u ponoć 16.01.2021. godine.

Žalbe se dostavljaju isklučivo putem fax aparata na broj 033/251-329, elektronskom poštom na e-mail adresu zzov@izbori.ba ili lično u sjedište Centralne izborne komisije BiH (Sarajevo, ul. Danijela Ozme 7).

Protokol Centralne izborne komisije BiH će za stranke biti otvoren i u subotu, 16.januara 2021. godine u terminu od 08.00 do 16.00 sati, saopćeno je iz Centralne izborne komisije BiH.