Na današnji dan prije 28 godina osnovana tzv. Republika Srpska Krajina

Na današnji dan, 19. decembra 1991. godine proglašena je nezavisnost Republike Srpske Krajine.Prvi saziv Skupštine Srpske Krajine formiran je krajem 1991. godine iz saziva Skupštine SAO Krajine, Oblasne skupštine Zapadne Slavonije i Velike narodne skupštine Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema.Prema ustavu, Srpska Krajina “nacionalna je država srpskog naroda i država svih građana koji u njoj žive”. Glavnim gradom je proglašen Knin, a za himnu “Bože pravde”. Ustavom su određene i zastava i grb. Službeni jezik je bio srpski jezik, a pismo ćirilica. predsjendik je bio Milan Martić. Haški sud je prvostepenom presudom potvrdio umiješanost JNA i Srbije u zločine u Hrvatskoj, počinjene u sklopu zločinačke ideje stvaranja jedinstvene srpske države etničkim čišćenjem dijelova Hrvatske. U Haagu je 2007. potvrđena drugostepena presuda Martiću, a on je dvije godine kasnije prebačen u Estoniju. Vlast Aleksandra Vučića od 2016. ga pokušava vratiti u Srbiju.Republika Srpska Krajina bila je kratkotrajna država u jugoistočnoj Evropi, međunarodno nepriznata. Nastala je kao odgovor na postupke hrvatskih vlasti, koje su vodile politiku secesije od Jugoslavije, kao i težnja Srba u Hrvatskoj da ostanu u Jugoslaviji i kao odgovor na ustašku politku Tuđmana.Krajina je postojala između 1991. i 1995. godine i osnovana je na teritoriji Hrvatske u sastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Većinu teritorije je Srpska Krajina izgubila tokom hrvatskih vojnih operacija “Bljesak” i “Oluja” 1995. godine. Odselilo je više od 250.000 Srba sa svojih ognjišta. Knin je 5. avgusta 1995. oslobodila Hrvatska vojska.

Ostatak Srpske Krajine u istočnoj Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu, prema Erdutskom sporazumu kroz prelaznu upravu UN, integrisan je u sastav Hrvatske 1998. godine.