Nekadašnji imam Bakareve džamije na Bistriku Edin Hamzakadić je pobrojao dio njenih zasluga i dobrih djela:

– Danas se svome Gospodaru vratila hadži Behija-hanuma Zulfikarpašić (rođ. Velić), jedna od najvećih vakifa postratne historije BiH. Uvakufila je 100.000 KM za džamiju u Rakitnici; Uvakufila vlastiti stan u svome džematu Bakareve džamije na Bistriku; Preko 30 godina stipendirala učenice Gazi Husrev-begove medrese;

Izgradila munaru u džamiji u Dujmovićima; Donirala 9000$ za tepih Bakareve džamije; Preko 10 godina bila glavni donator i organizator tradicionalnog mevluda u Bakarevoj džamiji;

Pomogla je mnoge džamije u BiH i dijaspori, IIN Preporod, Radio BIR, MDD Merhamet. Pred Ramazan me pozvala i donirala 1000 KM za renoviranje Lubine džamije u Sarajevu. I posljednji (meni znani) hajrat bio je da je donirala novac za nove kandilje svoje mahalske džamije da spremno dočeka Ramazan. Allahu dragi, smiluj se čestitoj hadži-Behiji Zulfikarpašić (rođ. Velić) i ukabuli joj sve znane i neznane hajrate. Amin!