Musa Tinjak je toliko bio hrabar da je najavio četnicima da će ih napasti

Iz Hercegovine dolazi jedna nevjerovatna priča. Nju na svom Facebook profilu prenosi Kenan Karić, jedan od dokazanih aktivista na pronošenju istine o Bosni i njenim neprijteljima. Karić je napisao crticu o šehidu Musi Tinjaku koji je život dao u akciji 20. jula 1995.g. u 26. godini života:

To je Nevesinjac, heroj koji je poslije obavljenog podne namaza megafonom pozvao četnike i rekao im: “Četnici, napadamo vas za 15 minuta, spremite se i borite muški. Nemojte reći da smo Vas prevarili i iznenadili“! To je bio zasigurno jedinstven slučaj u BiH da je neko otvoreno najavio jednu ratnu akciju! Heroj Musa Tinjak je vrlo uspješno sa saborcima izveo tu akciju, da bi ga Allah počastio šehadetom na zadnjem neprijateljskom rovu!

DEBLOKADA.COM