Mehmed Akšamija primljen u Evropsku akademiju znanosti i umjetnosti

Evropska akademija znanosti i umjetnosti (EASA – Academia Scientiarium et Artium Europaea/European Academy of Sciences and Arts) je na sjednici Senata održanoj 16. decembra u svoje članstvo primila dugogodišnjeg profesora Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu prof. dr. Mehmeda A. Akšamiju kao redovnog člana.

Povelja profesoru Akšamiji u svojstvu njenog redovnog člana bit će mu uručena na svečanoj plenarnoj sjednici Europske akademije znanosti i umjetnosti, koja će biti održana 7. marta 2020. godine u Salzburgu (Austrija), kada Akademija slavi 30. godišnjicu, saopćio je Odjel za članstvo EASA.

Mehmed A. Akšamija nominiran je od članova Hrvatskog foruma Europske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

U obrazloženju Senata Akademije navedeno je da je Akšamija primljen u članstvo zbog zasluga na području umjetničkih i znanstvenih istraživanja te drugih dostignuća u oblasti Opće teorije umjetnosti – Teorije fotografije. Članstvo je ujedno i priznanje i nagrada za kreativni, znanstveni i pedagoški rad, kao i do sad dodijeljena nacionalna i internacionalna priznanja.

Profesor Mehmed A. Akšamija priznanje je dobio zahvaljujući impresivnome životopisu, u kojem je velik broj upečatljivih kreativnih i znanstvenih dostignuća, ali i kao dugogodišnji univerzitetski profesor, iza kojeg su brojna mentorstva, umjetnički, stručni i znanstveni radovi, pedagoški rad, pa i dokazano rukovođenje visokoškolskom ustanovom, kao i aktivna i suradnja sa više europskih univerziteta.

Popraćen je i njegov angažman na polju promicanja univerzalnih vrijednosti, kulture življenja u bogatstvu različitosti, te međusobno poštovanje i uvažavanje. Izbor u članstvo Europske akademije znanosti i umjetnosti je veliko priznanje za profesora Akšamiju osobno, ali isto tako i priznanje za Univerzitet u Sarajevu u cjelini.

Profesor dr. Akšamija je jedini iz Bosne i Hercegovine izabran u Odjel za umjetnost EASA.

Među znanstvenicima iz BiH koji su ranije primljeni u Europsku akademiju znanosti i umjetnosti (Alma Mater Europea) su Senka Mesihović-Dinarević te Asim Kurjak koji su u Odjelu za medicinske nauke.

EASA u svom članstvu ima 32 nobelovaca i nekoliko stotina najuglednijih svjetskih znanstvenika, umjetnika i istraživača.

Europska akademija znanosti i umjetnosti u Salzburgu ustanovljena je inicijativom hirurga kardiologa Felixa Ungera, bečkog nadbiskupa Franza Königa te politologa i filozofa Nikolausa Lobkowicza. Akademija u formi međunarodne akademske zajednice je organizirana u sedam znanstvenih disciplina: humanistika, medicina, umjetnost, prirodne znanosti, društvene znanosti, pravo i ekonomija, tehničke znanosti i znanosti o okolišu te svjetske religije.

Kroz navedene discipline znanstvenici i umjetnici se bave pitanjima s kojima se suočavaju Europa i svijet, a rezultate istraživanja objavljuju putem publikacija ili kolokvija, navodi se u saopćenju.