Komšićev ured kritikovao Hinu i Srnu: Dezinformišu javnost!

Ured člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Željka Komšića želi informisati javnost o netačnim i selektivnim navodima Hrvatske informativne agencije (HINA) i Novinske agencije Republike Srpske (SRNA), a u vezi sa priopćenjem iz Ureda člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, a pod naslovom: “Predajedatelj Predsjedništva BiH Željko Komšić sastao se u New Yorku s Adamom Diengom, specijalnim savjetnikom generalnog sekretara UN-a za prevenciju genocida”.

Kako navode iz Ureda, informirajući o pomenutom sastanku, Hrvatska informativna agencija (HINA) “dezinformirala je javnost”, plasirajući naslov sljedećeg sadržaja: “Komšić pred dužnosnikom UN-a izjavio da Hrvatska niječe genocid počinjen u NDH”.

– Uvidom u priopćenje iz Ureda člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, jasno se može vidjeti da je HINA dezinformisala javnost – tvrde iz Komšićevog ureda.

Navode da u priopćenju eskplicitno stoji sljedeće:

“Predsjedatelj Komšić je istakao apsurdnu činjenicu, a to je da se sa začuđujućom upornošću i dan danas u entitetu RS institucionalno negira genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici i Podrinju, ali i da se, prije svega u susjednoj Hrvatskoj, kroz javno i političko djelovanje pojedinaca negira zločin genocida nad Srbima, Romima, Jevrejima u Drugom svjetskom ratu u sklopu kvislinške tvorevine NDH.”

– Potpuno je netačan i neprofesionalan naslov HINA-e u kojem se iznosi tvrdnja da je predsjedatelj Predsjedništva BiH Željko Komšić, izjavio da Hrvatska niječe genocid počinjen u NDH. U priopćenju stoji da se : “u susjednoj Hrvatskoj, kroz javno i političko djelovanje pojedinaca negira zločin genocida nad Srbima, Romima, Jevrejima u Drugom svjetskom ratu u sklopu kvislinške tvorevine NDH”. Profesionalnom i odgovornom novinaru i uredniku ne treba posebno objašnjavati da javno i političko djelovanje pojedinaca ne reprezentira stav i odnos države Hrvatske prema navedenom pitanju, kako to HINA sugerira, pa prema tome, iznad pomenuta ocjena predsjednika Komšića ne može se dovoditi u vezu sa stavom države Republike Hrvatske prema genocidu nad Srbima, Romima i Jevrejima za vrijeme NDH, jer je u priopćenju eksplicitno naglašeno da “pojedinci (koji nisu država) negiraju zločin genocida nad Srbima, Romima, Jevrejima u Drugom svjetskom ratu u sklopu kvislinške tvorevine NDH” – stoji u saopćenju.
Stoga, naslov HINE jeste neprofesionalan i senzacionalistički.

Također navode kako je novinska agencija Republike Srpske (SRNA), također informirajući o istom priopćenju, u svojoj vijesti pod naslovom: “Komšić: Neprihvatljivo negiranje genocida”, potpuno, “a iz profesionalno neobjašnjivih razloga” izostavila sljedeći dio saopštenja:  “ali i da se, prije svega u susjednoj Hrvatskoj, kroz javno i političko djelovanje pojedinaca negira zločin genocida nad Srbima, Romima, Jevrejima u Drugom svjetskom ratu u sklopu kvislinške tvorevine NDH”, kraj citata.

Navode da SRNA u svojoj vijesti selektivno informiše javnost, putem isticanja sljedećeg: U priopćenju iz Predsjedništva BiH se navodi da je Komšić tokom susreta u New Yorku rekao da se u Republici Srpskoj “institucionalno negira genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici i Podrinju”, kraj citatata.

Ured člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda smatra da je SRNA selektivno prenijela priopćenje iz profesionalno neobjašnjivih, ali politički objašnjivih razloga. Iz istih onih neprofesionalnih razloga kako je to učinila i HINA.

– Za razliku od nekih drugih Ureda, Ured člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda nema u praksi demantirati izjave predsjednika Komšića. To ne činimo ni putem ovog priopćenja. Želimo jedino istaći da neprofesionalno, senzacionalističko i politički objeno novinarstvo ne doprinosi suočavanju sa genocidom i posljedicama genocida.
U tome smislu, Ured člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda poziva Hrvatsku informativnu agenciju i Novinsku agenciju Republike Srpske da uzmu učešće u UN-ovom projektu prevencije genocida, te obnove svoj profesionalni kredibilitet, jer uloga medija je veoma značajna u tome procesu – stoji u saopćenju Komšićevog ureda.