JOŠ JEDAN PORAZ GORDANE TADIĆ! Branitelji BiH oslobođeni optužbi

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas prvostepenu presudu kojom su optuženi Edhem Godinjak, Medaris Šarić i Mirko Bunoza oslobođeni optužbi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, saopćeno je iz Suda.

Godinjak, Šarić i Bunoza su oslobođeni optužbi da su u vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH između pripadnika Armije RBiH i Vojske RS-a, od maja 1992. do jula 1993. godine, svjesno i voljno učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu sa zajedničkim ciljem višestrukog lišenja života civila srpske nacionalnosti u selima na području općine Trnovo, protupravnom hapšenju i zatočenju u zatočeničkim objektima i paljenju njihove imovine, te lišenjima života i nečovječnom postupanju prema zarobljenim pripadnicima VRS-a u zatočeničkim objektima formiranim na području općine Trnovo.

Istovremeno, oslobođeni su optužbi da su, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata i oružanog sukoba, planirali, naredili, pomagali u planiranju, pripremanju i učinjenju ubistva, namjernom nanošenju osobi snažnog tjelesnog i duševnog bola i patnje, protuzakonitom zatvaranju civila, te da su, kršeći pravila međunarodnog prava prema ratnim zarobljenicima, planirali, naredili, pomagali u planiranju, pripremanju i učinjenju lišenja života, namjernom nanošenju snažnog tjelesnog i duševnog bola i patnje, nečovječnom postupanju i nanošenju velikih patnji, ozljeda tijela i povreda zdravlja.

Optužnica u ovom predmetu teretila je Edhema Godinjaka u svojstvu načelnika Stanice javne bezbjednosti Trnovo, člana Ratnog predsjedništva Skupštine općine Trnovo i načelnika Štaba Teritorijalne odbrane Trnovo, Medarisa Šarića u svojstvu komandanta Štaba Teritorijalne odbrane Trnovo, a Mirka Bunozu u svojstvu komandanta jedinica HV–HOS, navodi se u saopćenju.