INICIJATIVA! Prilagoditi taksi prijevoz osobama s invaliditetom

Aljoša Čampara, u svojstvu delegata Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, uputio je u proceduru po skraćenom postupku Prijedlog zakona o dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je cilj olakšati javni taksi prijevoz osobama s invaliditetom. Preciznije, cilj je stavljanje u promet taksi vozila prilagođenih potrebama ovih osoba, odnosno izdavanje licenci za stavljanje u promet takvih auta.

Čampara napominje da je identični prijedlog zakona prihvatio Predstavnički dom Federalnog parlamenta 29. januara ove godine, na prijedlog zastupnika u tom Domu Irfana Čengića.

Predloženu skraćenu proceduru Čampara je obrazložio navodeći da nije riječ o obimnom i složenom zakonu. Obrazlažući razloge za dopune aktuelnog Zakona o cestovnom prijevozu, naveo je da se Bosna i Hercegovina Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom obavezala poštovati i uvažavati prava osoba sa invaliditetom te vršiti prilagodbu zakonodavstva kako bi se spriječila diskirminacija osoba sa invaliditetom i izvršilo prilagođavanje osobama sa invaliditetom s ciljem inkluzije tih osoba u društvo.

Jedan od problema koje osobe sa invaliditetom imaju svakodnevno, dodao je, jeste korišćenje javnog prijevoza, u šta se ubraja i prijevoz taksi vozilima.

– Kanton Sarajevo je pokrenuo inicijativu za izmjenu ovog zakona kako bi se omogućilo stavljanje u promet taksi vozila koja će biti prilagodena osobama s invaliditetom.

Trenutni zakon ne ostavlja mogućnost kantonima da izdaju licencu taksi vozilu koje će biti prilagodeno prijevozu osoba sa invaliditetom, zbog čega često ne mogu pronaći odgovarajuće taksi vozilo koje bi mogli koristiti. Članom 1. i 2. ovog zakona se omogućava da nadležni organ može dati dozvolu vozilima za obavljanje taksi prijevoza, koja odstupaju od zadanih karakteristika, ukoliko je njihova namjena taksi prevoz osoba sa invaliditetom, naveo je Čampara u obrazloženju predloženih dopuna sadašnjeg Zakona o cestovnom prijevozu.

 

0