Možemo uraditi zamišljeno

SUŽIVOT

Fond za humanitarno pravo predstavio prvu digitalnu kolekciju ”Zločini u Foči 1992.“

Fond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je prvu digitalnu arhivsku kolekciju ”Zločini u Foči 1992. godine“, čiji je cilj da na što potpuniji način predstavi i dokumentuje ratne zločine nad bošnjačkim stanovništvom Foče počinjene na početku rata u Bosni i Hercegovini, javlja Anadolu Agency (AA).

”Digitalna kolekcija sadrži presude, video-zapise, dokazne predmete i druge materijale prikupljene iz sudskih baza podataka i arhive FHP-a. Cilj kolekcije je da na što potpuniji način predstavi i dokumentuje ratne zločine nad bošnjačkim stanovništvom Foče počinjene na početku rata u Bosni i Hercegovini”, navdeno je u saopćenju FHP-a.

Podsjećaju kako su, kada je Foča krajem aprila 1992. godine pala pod kontrolu srpskih snaga, uslijedila hapšenja nesrpskih civila i njihovo odvođenje u zatočeničke objekte.

”Posebna meta napada bile su bošnjačke žene i djevojčice, od kojih su mnoge držane u seksualnom ropstvu u nekoliko zatočeničkih objekata, gdje su silovane, mučene i na druge načine zlostavljane i ponižavane”, navedeno je u saopćenju.

Rečeno je kako su u Foči zabilježeni neki od najdrastičnijih primjera sistematskog seksualnog nasilja tokom rata u BiH, koje je bilo i jedan od razloga osnivanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

“Suđenje pred MKSJ u predmetu Kunarac i drugi predstavlja prekretnicu u međunarodnom krivičnom pravu, jer je proširilo okvir djela ‘porobljavanje kao zločin protiv čovječnosti’ tako da uključi i seksualno porobljavanje. Zahvaljujući ovom i drugim predmetima pred MKSJ koji su se bavili seksualnim nasiljem, priznato je da silovanje nije samo prateća pojava oružanih sukoba, nego i moćno oruđe rata koje se koristi za zastrašivanje, progon i teror”, zaključeno je na kraju.