DRUGOSTEPENA PRESUDA: Milomiru Davidoviću sedam godina zatvora za zločin u Foči

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo je presudu kojom su žalba branioca optuženog Milomira Davidovića i žalba optuženog Milomira Davidovića, izjavljena lično, odbijene kao neosnovane te je ranija presuda Suda BiH potvrđena.

Prvostepenom presudom Suda od 27. februara, optuženi Milomir Davidović oglašen je krivim da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od sedam godina što je u julu 1992. – nakon što je Dragan Zelenović izveo S-1 i S-4 iz fočanskog Srednjoškolskog centra, gdje su bile zatočene, i odveo ih u stan u zgradi “Lepa Brena” – prisilio S-1 na seksualni odnos. Presudom je dužan oštećenoj S-1, na ime naknade za nematerijalnu štetu, isplatiti iznos od 10.000 konvertibilnih maraka (KM). Davidović je istom presudom, zbog nedostatka dokaza, oslobođen optužbe da je u julu 1992. u napuštenoj kući u mjestu Dobro Polje silovao S-1, S-4 i još jednu ženu bošnjačke nacionalnosti nakon što ih je Zelenović prethodno doveo iz Srednjoškolskog centra. Zelenović je pred Haškim tribunalom pravomoćno osuđen na 15 godina zatvora zbog zločina počinjenih 1992. u Foči.

Na osnovu Zakona o krivičnom postupku BiH djelimično je usvojen imovinskopravni zahtjev oštećene pa je optuženi Milomir Davidović obavezan da oštećenoj na ime naknade nematerijalne štete isplati iznos od 10.000 KM. Na ime pretrpljenog straha, pretrpljenih fizičkih i duševnih bolova, zbog povrede slobode, dostojanstva, morala i prava ličnosti dužan je platiti iznos od 6.000 KM, i na ime duševnih bolova zbog umanjenja opće životne sposobnosti iznos od 4.000 KM. Sve to dužan je isplatiti sa zakonskom zateznom kamatom na ove iznose od dana presude, u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude, pod prijetnjom izvršenja. Oštećena je sa zahtjevom preko dosuđenog iznosa nematerijalne štete upućena na parnični postupak.

Protiv navedene presude žalbu je podnio branilac optuženog i to zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka (član 297. ZKP BiH), povrede krivičnog zakona (član 298. ZKP BiH), pogrešno i nepotpuno utvrđenog stanja (član 299. ZKP BiH) i odluke o krivičnopravnoj sankciji i imovinskopravnom zahtjevu (član 300. ZKP BiH), sa prijedlogom da Apelaciono odjeljenje Suda BiH prvostepenu presudu ukine i održi ponovni pretres.

BIRN/Sud BiH

 

0