Dodik neće Cikotića, Ministarstvo sigurnosti sada vodi kadar SNSD-a

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je da ta stranka neće podržati izbor novog ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, dok se ne riješe imenovanja kandidata za neke od agencija na državnom nivou za koje su provedene sve predviđene procedure.

Zvanično nije obaviješten da je Selmo Cikotić, kandidat SDA za ministra sigurnosti, ali, kako kaže, ima dosta problema u vezi s tim, zbog Cikotićevih objava u kojima je na neprihvatljiv način govorio o srpskom narodu.

Izvršni komitet SNSD-a je zauzeo pomenuti stav, kako je rekao, jer su Bošnjaci ranije “uzimali sebi za pravo da odlučuju o kandidatu za ministra za ljudska aprava i izbjeglice BiH”.

Vjeruje da će situacija u BiH biti još komplikovanija, jer stanje u Federaciji BiH i odnosi između predstavnika Bošnjaka i Hrvata, kako kaže, generišu pitanja i na državnom nivou.

Dodik je naveo da je SNSD-e predložio Vladi da danas ili u ponedjeljak Centralnoj izbornoj komisiji BiH doznači sredstva neophodna za provođenje lokalnih izbora u RS, ako u Vijeću ministara BiH ne postoji saglasnost federalnih partnera po tom pitanju.

U SNSD-u i dalje instistiraju da se loaklni izbori održe u mjesecu kojim je za to zakonski predviđen – oktobru.

Kada su u pitanja krivične prijave u vezi s, kako tvrdi PDP-e, „aferom respiratori u RS”, kazao je da mnoge krivične prijave, koje svako ima pravo da podnesne, i ranije nisu dale nikakvog efekta, osim dnevno-političkog.

Izvršni komitet SNSD-a je pozvao nadležne institucije da izvrše hitnu analizu stanja te predlože dodatne mjere Vladi i Kriznom štabu, kako bi se spriječila eventualna ekspanzija koronavirusa, koji je i dalje prisutan i neophodno je provoditi predviđene mjera na njegovom suzbijanju.

Dodik je dodao i da ne zna ko je kandidat DNS-a za ministra uprave, a ta koalicija s tom strankom ostaje, bez obzira na probleme u Prijedoru.