DIREKCIJA ZA CESTE KS! U 2020. uloženo više od 73 miliona KM u infrastrukturu

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić organizirao je sastanak na kojem je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo predstavila članovima Vlade KS stanje gradnje kapitalnih i drugih infrastrukturnih projekata u KS u ovoj godini.

Prema informacijama koje su prezentirali ministar saobraćaja KS Adi Kalem i direktor Direkcije za puteve Selmir Kovač, trenutno se u Kantonu realiziraju projekti u vrijednosti većoj od 300 miliona KM.

Tu je obuhvaćena gradnja kapitalnih projekata, kao i brojni projekti redovnog održavanja saobraćajne infrastrukture.

Na sastanku se najviše govorilo o realizaciji kapitalnih projekata kao strateškom pitanju ove Vlade, a to su Prva i Deveta transverzala, zatim početak gradnje XII transverzale, kao i projekti na Južnoj longitudinali.

Pravne i druge procedure sa kojima se svi u lancu implementacije projekata susreću bile su jedna od tema prezentacije Izvještaja o radu Direkcije za osam mjeseci ove godine, navodi se u saopćenju Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.

Svi infrastrukturni projekti su naslonjeni na Zakon o javnim nabavkama BiH koji u praksi komplicira i ne odgovara na mnoge probleme sa kojim se implementatori susreću. Zbog toga je on, prema riječima premijera Nenadića, već odavno zreo za izmjene, dorade i dopune jer je vrlo često upravo taj Zakon kočnica procesima nužnim za realizaciju važnih infrastrukturnih projekata.

-Na realizaciji ovako velikih i skupih projekata u Direkciji je zaposleno vrlo malo stručnih ljudi. Na projektima vrijednim više od 73 miliona KM radi sedam inžinjera što je nedovoljno za brz i efikasan rad – poručio je premijer Nenadić.

Zastarjelost sistema implementacije je vidljiva na terenu i to je nužno mijenjati, zajednički je stav prisutnih. Jasno se mora odrediti ko treba da radi planiranje trase, uvođenje i bolje određivanje projektnih timova, menadžera. Za ovakve projekte važno je napraviti bolju koordinaciju Zavoda za izgradnju KS i Direkcije za ceste KS koji su, svako u svom domenu, nosioci brojnih procedura u ovim projektima.

Kako je istakao direktor Direkcije za puteve Selmir Kovač, trenutno se na terenu realizira 87 projekata od čega je 50 novih ovogodišnjih projekata.

Direkcija će, prema najavama, svoj Plan i program rada za ovu godinu realizirati u procentu od preko 100 posto.

Četverogodišnji plan Direkcije je da se izgradi sarajevska dijagonala, odnosno da se izgrade četiri saobraćajne trake spoja sa autoputem od Skenderije, kao i da se u okviru Pete transverzale izgrade četiri trake, a što se već gradi ulici Džemala Bijedića do IX transverzale.

Po EBRD pravilima je raspisan poziv za izgradnju spoja Devete transverzale i autoputa.

-To je veliki kapitalni projekt koji će ubrzati ulaz, odnosno izlaz iz Sarajeva. Izgradnja Prve transverzale ostaje naš prioritet. Svjedoci smo da tu imamo mnogo problema i da ne možemo postići željenu dinamiku radova. Treba naglasiti da do 2018. godine nije bilo uopšte riječi o izgradnji ove saobraćajnice. Mi smo te procese pokrenuli, napravili veliki napredak i sa uklanjanjem objekata na ovoj trasi. Sada već govorimo o uvođenju izvođača radova i početku gradnje- istakao je direktor Kovač.

Po našem zakonodavstvu, izvođač koji bude izabran za izgradnju puta dužan je obezbijediti alternativni put za sve građane. Kako je rekao Kovač, već su na tu temu održani sastanci sa Zavodom za planiranje i Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS kako bi se iznašla najbolja rješenje za takav put.

-Ne mogu se Velešići, Koševo i ostala naselja ostaviti bez saobraćajnog pristupa u periodu gradnje transverzale. Svi ćemo se potruditi da građani u saobraćaju što manje osjete ovu gradnju – poručio je Nenadić, saopćila je Služba za protokol i press Kantona Sarajevo.