Bošnjačko vijeće Sjeverne Makedonije pristupilo Uredu bošnjačkih vijeća

Uredu za koordinaciju bošnjačkih vijeća pristupilo je Bošnjačko nacionalno vijeće Sjeverne Makedonije, te je pored bošnjačkih vijeća iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, proširilo svoje kapacitete i aktivnosti u Sjevernu Makedoniju.

Također, na današnjoj sjednici u Skoplju Ured je donio zaključak da se uputi otvoreno pismo Predsjedništvu Bosne i Hercegovine sa zahtjevom da se inicira ukidanje viza između BiH i Kosova, te da se omogući priznavanje putnih isprava, kako bi građani obje zemlje mogli imati nesmetanu komunikaciju.

Neshvatljivim smatraju da “Kosovo i Srbija nemaju nikakav problem po ovom pitanju, a da hiljade osoba iz BiH i Kosova, koji imaju porodične veze, nisu u mogućnosti putovati i posjećivati se bez viza.

Ured je osudio “diskriminaciju bošnjačke djece od strane srpskih državnih organa u obrazovnim ustanovama u Sandžaku, a koja je posebno izražena u Novom Pazaru”.

Osuđeno je i ponašanje Ministarstva prosvjete Republike Srbije, koje, po njihovom mišljenju, na nezakonit način podstiče dalju diskriminaciju bošnjačke djece upisom na nematernji srpski jezik, na način da nezakonito poziva zaposlene u odgojno-obrazovnim ustanovama da ne poštuju ustavna i zakonska ovlaštenja Bošnjačkog nacionalnog vijeća Srbije, saopšteno je iz Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.

0